TOP

Cultuur en historie van Valencia

KONINKRIJK VALENCIA

Cultuur en historie van Valencia gaan hand in hand. Koning Jaime I van Aragon veroverde de stad Valencia in 1238 en legde daar de grondslagen voor het koninkrijk Valencia. Na de onrustige tijd in de veertiende eeuw onder Pedro IV de Plechtstatige, brak een moeilijke tijd aan.

WELVAART

In de 15e eeuw volgde Fernando de Antequera koning Martin de Menslievende op en gedurende diens regering brak een periode van economische en maatschappelijke welvaart aan, die in deze tijd een hoogtepunt bereikte. In deze streek leefden Christenen, Arabieren en Joden vreedzaam naast elkaar.

VERLICHTING

De Bourbons kwamen aan de macht. De Privileges van Valencia werden in 1707 per decreet afgeschaft na de Successieoorlog. Het territorium kreeg begin 19e eeuw te maken met de invasie van de troepen van Napoleon tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog die op haar beurt weer ten einde kwam door de volksopstand tegen Frankrijk.

BURGEROORLOG

Gedurende de Burgeroorlog bleef deze zone trouw aan de Republiek en na de machtsovername door generaal Franco belandde de streek in een periode van neergang. De eerste tekenen van een intellectueel nationalisme, de consolidatie van de industrialisatie en de opkomst van het toerisme vonden plaats in de jaren zestig van de vorige eeuw. De cultuur en historie van Valencia is veelomvattend.

You don't have permission to register